Будь ласка оберніть ваш екран

+380737005770 Салони
0
меню
де подивитись? Детальніше

Договір публічної оферти

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця меблі та їх елементи (надалі - Товар), найменування, комплектація, кількість, ціна та інші умови яких визначено у Додатку №1 до цього договору Замовленні, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар (разом - сума Договору) у порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення Товару, переходять до Покупця з моменту фактичного отримання ним Товару, що засвідчується підписанням Сторонами акту прийому - передачі Товару ( та/або накладної на Товар).

1.3. Покупець погоджується з тим, що Товар виготовляється виробником за його індивідуальним замовленням, що тягне за собою нарізання або розкроєння під розмір, визначений Покупцем пиломатеріалів, плитних матеріалів (деревоволокнисті та деревостружкові плити, фанера) та тканинних виробів, а отже, Товар відноситься до таких, що не підлягають обміну (поверненню) в порядку ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

2. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ТОВАРУ, УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна сума Договору зазначена у Замовленні та включає в собі: вартість Товару та його упакування.

2.2. Сплата авансового платежу у день замовлення Товару , згідно даного Договору здійснюється Покупцем в національній валюті (гривнях) шляхом внесення передплати, у порядку та розмірі узгодженому між учасниками договірних зобов’язань і фіксується у Замовленні.

2.3. Продавець зобов'язаний доставити Товар на свій склад у м. Черкаси у термін, який обумовлений у Замовленні, про що одразу повідомляє Покупця за допомогою телефонного ( факсимільного) зв’язку, а у разі необхідності - телеграфного чи поштовим рекомендованим листом.

2.4. Остаточна оплата суми Договору ( з урахуванням отриманого авансового платежу ) здійснюється та/або сплачується Покупцем в день фактичного отримання Товару, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня одержання повідомлення про доставку Товару на склад Продавця.

2.5. Покупець має право домовитись з Продавцем про занесення та складання Товару за окрему плату , яка не входить у вартість Товару.

2.5.1. Покупець після 100% оплати вартості Товару має право за власним бажанням отримати Товар на складі Продавця та самостійно його вивезти і зібрати.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язаний:

3.1.1. Зробити Замовлення у Виробника Товару та доставити його на склад, після чого повідомити Покупця про наявність Товару , згідно п.2.3 Договору.

3.1.2. Передати Покупцю Товар у кількості та якості, що відповідають вимогам Договору, у місці, зазначеному Покупцем в Замовленні та/або за бажанням Покупця, у розібраному вигляді, в упакуванні виробника, за умови погодження Покупцем терміну та місця доставки, збірки - монтажу та повної оплати Покупцем належної суми.

3.1.3 У випадку виявлення Покупцем при прийманні Товару недоліків Товару з якості чи комплектності, які виникли з вини Продавця, усунути їх протягом 14- календарних днів (або в інший узгоджений між Сторонами строк / термін) з моменту підписання Дефектного акту про виявлені недоліки (надалі - «Акт»). Акт складається за участю уповноваженого представника Продавця і Покупця , а вразі необхідності представника виробника Товару . Підписання Акту в односторонньому порядку не допускається.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Подовжувати термін доставки Товару без нарахування та сплати штрафних санкцій після узгодження з Покупцем змін до умов виконання Договору , а так само у випадках передбачених вимогами п .6.1 Договору.

3.2.2. Вимагати від Покупця 100% оплати за Товар (з урахуванням суми отриманого авансового платежу) та забезпечення його прийому - передачі згідно умов Договору.

3.3. Покупець зобов’язаний:

3.3.1. У строки та порядку, передбаченому Договором, здійснити передплату згідно п.2.2 Договору та Доплату згідно п.2.4 Договору.

3.3.2. Після одержання від Продавця повідомлення про надходження Товару на його склад , узгодити з Продавцем час доставки та в разі необхідності (за бажанням покупця) здійснити його занос до помешкання , збірку і монтаж Товару, але за окрему плату.

3.3.3. Оглянути Товар у момент його одержання і прийняття за Актом прийому - передачі (накладною на Товар). У випадку виявлення невідповідності Товару умовам даного Договору Сторони складають Дефектний акт.

3.3.4. Під час підписання даного Договору та оформлення Замовлення, ретельно ознайомитися з його умовами та Правилами експлуатації Товару під особистий розпис Покупця.

3.3.5. Забезпечити вільний прохід працівників Продавця до місця заносу Товару та вивільнити місце для його збірки - монтажу від сторонніх предметів.

3.3.6. У випадку пред'явлення претензій щодо недоліків придбаного Товару - забезпечити вільний доступ до Товару представників Продавця та/або виробника Товару для огляду дефектів і складання Дефектного акту, а також прийняти участь (особисто та/або уповноваженого представника) у складанні даного Акту.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Одержувати від Продавця роз'яснення та консультації з питань, пов'язаних з умовами виконанням даного Договору.

3.4.2. Пред'являти претензії з приводу недоліків Товару, пов'язаних з його якістю й комплектністю, під час підписання Сторонами акту прийому - передачі Товару (накладної на Товар) і вимагати усунення виявлених недоліків протягом 14 календарних днів або в інший узгоджений між учасниками договірних зобов’язань термін , починаючи з дня складання Акту.

3.4.3. Самостійно вивезти Товар зі складу Продавця та самостійно та/або за участю третіх осіб зібрати - змонтувати Товар у визначеному Покупцем місці та/або приміщенні (з відміткою про це у Акті прийому - передачі Товару (накладній на Товар)).

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, КОМПЛЕКТНІСТЬ, ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

4.1. Якість, асортимент і комплектність Товару згідно із Договором повинні відповідати зразкам, представленим на торгівельному майданчику (салоні) чи каталогам, за якими складалось замовлення та у суворій відповідності до діючих в України державних норм та стандартів .

4.2. Гарантійний термін на побутові меблі для сидіння та лежання вітчизняного виробництва встановлюється згідно ТОСТ 19917-93, та становить 18 (вісімнадцять) місяців, а на дитячі меблі та меблі місць загального користування - 12 (дванадцять) місяців, з дня підписання Покупцем акта прийому - передачі Товару (накладної).

4.3. Претензії щодо якості Товару, які пов’язані з прихованими недоліками виробничого характеру, і що не могли бути виявлені при його огляді в момент приймання, усуваються за рахунок Продавця протягом усього гарантійного терміну. Усунення виявлених недоліків, за умови відсутності вини Покупця у їх настанні, здійснюється за рахунок Продавця протягом 14 календарних днів або в інший строк за згодою Сторін, що обчислюється з моменту оформлення Сторонами дефектного акту. Продавець залишає за собою право провести експертизу з виявлення причин появи недоліків. У випадку, якщо буде виявлено, що недоліки виникли з вини Покупця, останній зобов’язаний відшкодувати Продавцю додаткові витрати, понесені у зв'язку з проведенням експертизи.

4.4 У випадку недотримання Покупцем Правил експлуатації Товару, він втрачає право на безкоштовне гарантійне обслуговування.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. У випадку порушення Продавцем термінів доставки або передачі Товару більше ніж на 30 (+5) календарних днів Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 0,1% від вартості авансового платежу за кожен календарний день прострочення, але не більше 5% від вартості за Товар.

5.1.1. Штраф не нараховується, якщо Покупець належним чином був попереджений про можливість такої затримки та погодився на очікування Товару. Після проведення усіх належних розрахунків Договір вважається розірваним. Відсутність дій зі сторони Покупця, спрямованих на розірвання Договору, свідчить про згоду на очікування Товару.

5.2. Продавець не несе відповідальності за невідповідності габаритів (розмірів) Товару, які визнані особисто Покупцем у Замовленні, та після виготовлення Товару , мають розбіжності розмірам житлових (офісних) приміщень і проходів у житлових (офісних) приміщеннях. З метою уникнення таких ситуацій Покупцю рекомендується отримати консультації Продавця, а в особливо складних випадках - виконати необхідні заміри за участю представника виробника Товару та/або Продавця за окрему плату.

5.3. У випадку порушення Покупцем термінів внесення Доплати відповідно до п. 2.4. даного Договору на термін більше 3-х банківських днів Покупець виплачує Продавцю штраф в розмірі 0,1 % від загальної вартості Товару за кожен календарний день прострочення.

5.4. У випадку затримки з вини Покупця передачі Товару на термін більше 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення його про доставку Товару на склад, Покупець зобов'язаний оплатити Продавцеві послуги зберігання Товару на складі в розмірі 0,3% від ціни Товару за кожний календарний день його зберігання або домовитися про безоплатне зберігання після повної сплати товару.

5.5. У випадку відмови Покупця від приймання Товару в повному обсязі чи частково, або затримки з його вини терміну доставки та збірки Товару згідно умов Договору, вивезення та приймання Товару у визначений у Замовленні строк (термін) більше ніж на ЗО календарних днів Продавець має право самостійно реалізувати Товар. Отримані від реалізації Товару кошти повертаються Покупцю після продажу Товару, за винятком штрафу ( в т.ч . додаткових витрат здійснених Продавцем під час реалізації товару ), але не більше 30% від вартості Товару. Після проведення розрахунків з Покупцем , з врахуванням усіх штрафних санкцій та інших додаткових платежів (витрат) здійснених Продавцем, Договір вважається розірваним.

5.6. Покупець не має права відмовитись від замовленого Товару, оскільки Товар що є предметом цього договору виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Дана вимога передбачена Додатком № З Постанови Кабінету Міністрів України. Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994р. №172 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N1173 від 07.12.2005 ), затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). До цього переліку належать, тканини, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником).

5.7. У випадку неможливості виконати прийняті на себе зобов'язання з доставки Товару на склад (у термін згідно п.2.3 Договору та Замовлення) в повному обсязі чи частково, Продавець сповіщає про це Покупця протягом 10 (десяти) робочих днів, наступних за днем підписання Сторонами Договору. При цьому штрафні санкції Сторонами не нараховуються та не сплачуються. Сторони погоджують інший термін виконання зобов’язань, або розривають Договір та Продавець повертає в повному розмірі здійснену Продавцем передплату .

5.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань за даним Договором.

5.9. Підписанням цього Договору Покупець підтверджує, що: «Інформація про Товар у відповідності до частини першої статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» надана мені Продавцем у повному обсязі. Екземпляр даного Договору, додатку до нього (Специфікація), умови гарантійного обслуговування та супровідну документацію на Товар мною було отримано. Я ознайомлений(а) та повністю згоден (згодна) з асортиментом, розмірами, технічними характеристиками, особливостями гарантійного обслуговування, технічними умовами та особливостями доставки Товару, включаючи ті, що пов'язані з її вартістю.»

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання взятих на себе зобов'язань, передбачених даним Договором, якщо це є наслідком дії непереборної сили, що виникла після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: пожеж, повені, аварій на транспорті, військових дій, страйків тощо. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України та/або іншим компетентним органом.

7. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Усі спори, що пов’язані із даним Договором, його укладанням, або такі, що виникають у процесі виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покупець свідчить, що згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (від 12.05.1991р., Ш023-ХІІ), перед укладанням Договору отримав від Продавця всю необхідну та достовірну інформацію, що стосується Товару.

8.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.3. Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань і проведення усіх взаєморозрахунків.

8.4. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору набувають чинності та є невід’ємними частинами Договору, лише якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

8.5. Даний Договір складений у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із учасників Сторін.

8.6. Продавець є платником спрощеної системи оподаткування другої групи.

0 / 5